Khai mạc các hoạt động du lịch mùa vàng Mù Cang Chải năm 2023