Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra thực địa Đồ án quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà