Tổng duyệt chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2023