Yên Bình sẵn sàng cho Ngày hội khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh