Mù Cang Chải: 850 học sinh tham dự Hội thi múa khèn, múa khăn lần II