Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 xử lý học sinh bốc đầu xe máy để... gây ấn tượng