Yên Bái: Trên 200 người được tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT đường thủy nội địa