Công an thành phố Yên Bái ra quân tuyên truyền, nhắc nhở vi phạm dừng, đỗ ô tô ở lòng đường, vỉa hè