Yên Bái tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9