Yên Bái không có tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ