Trên 3.000 đoàn viên, thanh niên Yên Bái tham gia Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”