Yên Bái chính thức "phạt nguội" qua camera giám sát giao thông từ 1/3: Tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh, hiện đại