Yên Bái: Bắt xe ô tô sử dụng giấy đăng kiểm giả để chở xi-măng quá tải