Yên Bái: 365 trường hợp bị "phạt nguội" qua camera giám sát