Xử phạt chủ phương tiện thay đổi kích thước thùng xe