Thành phố Yên Bái tổ chức Hội thi tìm hiểu về văn hoá giao thông