Xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật