Công an tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông