Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Minh Quân (Trấn Yên) ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”