Xã Tuy Lộc (thành phố Yên Bái) phát động mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”