Chèn ép nhau trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, hai xe khách bị tạm giữ