Nông dân Yên Bái thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội