Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Trấn Yên