Hội nghị công tác chuẩn bị cho Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc