Thành phố Yên Bái tổ chức Chương trình nghệ thuật "Tây Bắc huyền thoại"