Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn huyện Trấn Yên