Giải Việt dã truyền thống Báo Yên Bái lần thứ XVI - năm 2018: Sôi động, hấp dẫn