Khai mạc Giải Việt dã truyền thống Báo Yên Bái lần thứ XVII - năm 2019