Đoàn Trạm Tấu và Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Yên Bái) giành ngôi cao ở nội dung nam trẻ và nữ chính