Nội dung nam chính: "Sức nóng" của những pha rượt đuổi, bứt tốc ngoạn mục