Bế mạc Giải võ Karatedo - võ Vovinam Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ VIII