Bế mạc Giải võ Karatedo Đại hội thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ VIII