Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, năm 2018