Đoàn thành phố Yên Bái nhất toàn đoàn Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ IX