Cảm xúc người dân Yên Bái trước sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra tại Việt Nam