Trung tâm Y tế huyện Yên Bình khai trương Phòng khám Tư vấn và điều trị hậu Covid -19