Yên Bái an toàn ngày đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi