Yên Bái rà soát tiêm vét vắc xin Covid-19 để an toàn cho trẻ tới trường