Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái: Những thầy thuốc luôn ở tuyến đầu