Bệnh viện Tâm thần Yên Bái - "Liều thuốc không kê đơn"