Tọa đàm trực tuyến “Yên Bái: Nỗ lực chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội”