Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số