Thành phố Yên Bái phát động đợt cao điểm chuyển đổi số năm 2022