Ngành Thông tin và Truyền thông Yên Bái trao tặng hỗ trợ thiết bị chuyển đổi số tại xã Sùng Đô