Yên Bái phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022