Phát biểu khai mạc và phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn