Yên Bái tham dự Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Uỷ ban Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022