Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số