Yên Bái là 1 trong 9 địa phương dẫn đầu toàn quốc về nhận thức số