VNPT và Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Yên Bái ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số